Keuze voor belasting over aandelenopties

DEN HAAG, 6 SEPT. Het kabinet heeft besloten om maar één belasting te heffen op aandelenopties die werknemers en managers in het bedrijfsleven krijgen. Deze mogen kiezen tussen het moment waarop ze opties krijgen of het tijdstip waarop ze deze verzilveren. Het kabinet verruimt daarnaast de fiscale vrijstelling voor aandelenopties die binnen de geldende spaarloonregeling worden aangeschaft.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel waarover het kabinet het gisteren eens is geworden en dat nu aan de Raad van State voor advies wordt voorgelegd. Oorspronkelijk wilde het kabinet zowel bij de toekenning als de verkoop belasting heffen, maar dat zou, zo werd verwacht, op juridische problemen kunnen kunnen stuiten.

Op dit moment hoeven optiebezitters alleen belasting te betalen bij verkrijging: 7,5 procent van de waarde van het onderliggende aandeel moet bij het belastbaar inkomen worden opgeteld. In de toekomst lopen, als wordt gekozen voor belastingheffing op het moment van verzilvering, de percentages uiteen van 4 procent bij opties met een looptijd van een jaar, tot bijvoorbeeld 35 procent van de waarde van het aandeel in het economisch verkeer als de looptijd tien jaar is. In het andere geval moet de werkelijke waarde van de opties bij het inkomen worden opgeteld.