Gebrselassie

In de kop 'Gebrselassie ontvalt twee wereldrecords' (NRC Handelsblad, 23 augustus) is Gebrselassie het meewerkend voorwerp. De kop dient derhalve te luiden: Gebrselassie ontvallen twee wereldrecords. In hetzelfde artikel worden ook de recordtijden op een inconsequente manier behandeld: 12.39,74 naast 26,27,86 en 26.27,86 en verder 10,76 naast 1.44,01.

    • Wim de Haan