Comité wijst Spelen aan Athene toe

ATHENE, 6 SEPT. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft gisteravond in Lausanne de Olympische Spelen van 2004 aan Athene toegewezen. Dat succes heeft de Grieken bevrijd van de frustratie van 1990, toen de Spelen van '96, waarop ze vast hadden gerekend, aan Atlanta werden toegewezen. Hun presentatie in Tokio was toen even simplistisch als arrogant: 'Wij Grieken hebben recht op deze Spelen een eeuw nadat ze in Athene werden herboren'.

Deze keer is de propaganda veel uitgekiender geweest, maar ook onderkoelder. Mevrouw Janna Angelopoulou, de voorzitter van het aanbevelingscomité, heeft eer van haar werk en haar wacht ongetwijfeld nog een grote politieke toekomst. De Griekse delegatie op het IOC-congres in Lausanne was bescheiden en anders dan zeven jaar geleden in Tokio. Daar verscheen toen premier Mitsotakis, deze keer bleef premier Simitis in Thessaloniki, waar hij de Jaarbeurs opende. In zijn speech voorspelde Simitis dat de Spelen van Athene perspectief bieden op “nieuwe vriendschappen” voor zijn land. Er werd in het regeringskamp wel meteen aan herinnerd dat hij het was geweest die Angelopoulou had uitgekozen.

De Griekse campagne was erop gebaseerd dat Athene de Olympische Spelen weer een menselijk gezicht kon teruggeven en iets van de romantiek ervan kon herstellen. In Atlanta, vorig jaar, bleken de Spelen vergaand te zijn vercommercialiseerd. Ingewijden menen te weten dat ook IOC-voorzitter Samaranch deze mening is toegedaan en dat zijn opstelling, en die van veertien medestanders, beslissend is geweest voor de overwinning van Athene, dat in de laatste stemronde Rome achter zich liet.

Het verkiezingsfeest in Athene, dat voor de poorten van het neoklassieke Zappion-gebouw aarzelend op gang was gekomen, nam in de loop van de avond gigantische proporties aan. Er was vuurwerk, de Philharmonie verscheen en onder duizenden ballonnen werd gezongen en gedanst.

Pag.15: 'Dit is voor ons geen einde, maar een begin'

Van de Griekse politieke partijen was er slechts één, de kleine Alliantie van Links en Vooruitgang, die zich openlijk tegen de Olympische Spelen had uitgesproken, onder de leuze 'Niet nog meer cement'. De olympische tegenstanders zijn vooral bang voor de toekomst van een klein en noodlijdend natuurreservaat bij Athene, waar de roeibaan moet komen, en ook voor het landschap aan de voet van het Parnes-gebergte, waar het olympisch dorp is gepland.

Vanzelfsprekend kan men ook de gewone argumenten horen die door buitenlanders zijn gebruikt, zoals verkeerscongestie en luchtvervuiling. Deze zijn echter in augustus, wanneer de Olympische Spelen in 2004 worden gehouden, het minst ernstig, omdat dan de helft van de bevolking de stad uit is.

Tegenstanders voorspellen natuurlijk ook grote financiële verliezen en roepen vooral het schrikbeeld van Montreal '76 op, maar de voorbereiders in Athene rekenden uit dat er, dankzij de uitzendrechten, een winst van dertig procent in het verschiet ligt. “En zelfs als er verliezen zijn, zullen de Spelen toch op langere termijn in Griekenlands voordeel werken”, is de mening van de organisatoren. De olympische begroting is voorlopig op 3,1 miljard gulden gesteld. Momenteel zijn al 29 van de benodigde 39 accommodaties gereed.

Eén ding is nu in ieder geval zeker: alles zal de komende jaren worden gedaan om de metro in Athene afgebouwd te krijgen. De Olympische Spelen zullen wat dat betreft stimulerende werking kunnen hebben. Zoals de Griekse president Stefanópoulos het gisteravond twee minuten na de heuglijke uitslag uitdrukte: “Dit is voor ons geen einde, maar een begin.”

    • F.G. van Hasselt