Belgen slepen Nederlanders niet meer weg

ROTTERDAM, 6 SEPT. Nederlandse en andere niet-Belgische vrachtwagenchauffeurs behoeven niet langer te vrezen om in België te worden weggesleept. De Belgische politie heeft gisteren bekend gemaakt een eind te maken aan die praktijk. Met name Nederlanders hadden fel geprotesteerd.

Vooral het feit dat Belgische vrachtwagens waren uitgesloten van de regeling wekte de woede van de Nederlandse organisaties op.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft van de Belgische Rijkswacht te horen gekregen dat de omstreden regeling vooralsnog is opgeschort. Het opschorten geldt overigens niet voor alle overtredingen. De soepeler houding is van toepassing voor onder meer overtredingen van de rij- en rusttijdenwet, vergunningen en dergelijke. Bij technische mankementen aan het voertuig blijft de politie onverminderd streng.

De wegsleepregeling leidde tot woede bij niet-Belgische chauffeurs. Als zij beboet werden en niet binnen een uur konden betalen, werd de wagen op kosten van de transporteur weggesleept. Belgische chauffeurs mochten gewoon doorrijden, nadat de politie het proces-verbaal had opgemaakt.

Nederlandse brancheorganisaties hadden tegen deze discriminerende behandeling geprotesteerd bij het Europese Hof van Justitie, dat hen begin dit jaar in het gelijk stelde. Eind augustus trokken de truckers aan de bel, toen bleek dat de Belgische politie en justitie zich niets van de uitspraak van het Hof aantrokken.

Volgens de verladersorganisatie EVO is er in de praktijk nog weinig te merken van de ommezwaai bij de zuiderburen. “Ik heb hier nog twee recente voorbeelden voor me liggen van gevallen waarin gedreigd werd de wagen weg te slepen”, aldus een woordvoerder.

Volgens hem heeft de politietop het beleid wel gewijzigd, maar werken veel Rijkswachters nog steeds volgens de oude, strenge regels. De brancheorganisaties blijven daarom aandringen op veranderingen.

Een eerder aangekondigde juridische procedure tegen de Belgische staat gaat onlangs de beleidswijziging gewoon door, zo voegt de transporteursorganisatie TLN eraan toe. Een groep van honderd transporteurs eist een schadevergoeding. Zij hebben de afgelopen jaren met de wegsleepregeling te maken gehad en eisen samen enkele miljoenen guldens, omdat de regeling volgens het Europese Hof onrechtmatig is. Het proces kan waarschijnlijk eind dit jaar beginnen.

De rijkswacht zegt in een reactie geen speciaal beleid te voeren ten aanzien van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Op grond van Europese regels werden tot 1 augustus van dit jaar wel directe boetes geheven tot 15.000 frank (f 835).

Dat gebeurde vooral bij overtredingen van de rij- en rusttijdenbesluiten en snelheidsovertredingen.

De rijkswacht hief deze boetes direct, omdat buitenlandse chauffeurs anders zouden ontsnappen aan strafvervolging in België.