'Afkoeling' bij geding Schiphol

AMSTERDAM, 6 SEPT. Er komt een derde termijn in het kort geding dat Milieudefensie heeft aangespannen tegen Schiphol, de KLM, chartermaatschappijen Transavia, Air Holland, Martinair, El Al en de overige luchtvaartmaatschappijen. Gistermiddag opteerde de president van de Amsterdamse rechtbank R.C. Gisolf voor een afkoelingsperiode. Inzet van het geding, aangespannen door vier milieu- en bewonersorganisaties, is dat de luchtvaartsector zich aan de wettelijke geluidsnormen moet houden.

Zij wijzen daarbij ondermeer op een memorandum van afspraken tussen minister Jorritsma (Verkeer) en de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, waaruit volgens Milieudefensie blijkt dat de luchtvaartsector legio mogelijkheden heeft om de door de minister opgelegde maatregelen te omzeilen. De milieuorganisaties eisen dat de luchtvaartsector zich houdt aan de opgelegde normen, op straffe van een miljoen gulden per dag. Ook willen zij van de sector een tweewekelijkse rapportage.

Afgelopen maand besliste de president van de Haarlemse rechtbank dat Schiphol geen vliegtuigen mag weren. Alleen de minister van Verkeer is daar volgens de Luchtvaartwet toe bevoegd. Minister Jorritsma kondigde daarop een aantal maatregelen af om lawaaiige toestellen in de nacht op Schiphol te weren. Naast de uitzonderingspositie die Jorritsma heeft gecreëerd voor Martinair (vluchten met de lawaaiige Boeing 747-200 en vluchten naar Hongkong worden ontzien) vindt Milieudefensie dat het pakket maatregelen van het ministerie volstrekt onvoldoende is. Daarom wordt ook een kort geding tegen Jorritsma voorbereid.

President Gisolf constateerde dat er zo langzamerhand wel erg veel incidentele rechtzaken inzake milieuoverlast rond Schiphol dreigen te ontstaan. Hij stelde voor de hoorzitting in de Kamer van 9 september af te wachten en de bevindingen daaruit mee te nemen in een nieuwe termijn voor het kort geding van gistermiddag. De gedaagden wezen de eisen van Milieudefensie van de hand.

De raadsman van de chartermaatschappijen kon de opwinding van Milieudefensie over het memorandum van afspraken niet goed plaatsen. De charters hebben zich jegens de minister gecomitteerd de maatregelen die zij heeft genomen ten aanzien van de nachtvluchten niet aan te vechten. De raadsman van El Al sprak over een Kafkaëske situatie waarbij de berekeningssystematiek zijn eigen - papieren - leven is gaan leiden.