Wijers: geen valse concurrentiedoor pompshops

DEN HAAG, 5 SEPT. Aanwijzingen dat winkels in tankstations de middenstand op een ongerechtvaardigde wijze beconcurreren zijn er niet. Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat de winkels bij de tankstations gaan uitgroeien tot grootschalige supermarkten.

Dat zei minister Wijers van Economische Zaken gisteren in de Tweede Kamer. Het CDA-Kamerlid Leers had het initiatief genomen met minister Wijers te praten over de gevaren die er volgens het CDA kleven aan de vrijheid die tankstations gekregen hebben om levensmiddelen te verkopen. Vooral de samenwerking tussen Shell en Albert Heijn heeft het CDA doen schrikken. Leers schetste een beeld van forse winkels bij tankstations die de reguliere middenstand op oneigenlijke manier gaan beconcurreren. Op den duur zou dat zelfs de teloorgang van de winkelgebieden in de binnensteden kunnen veroorzaken. Wijers maakte duidelijk dat een dergelijke situatie absoluut niet aan de orde is. (ANP)