Utrecht schoolt zijn docenten digitaal bij

UTRECHT, 5 SEPT. De gemeente Utrecht wil leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs tijdens de les digitaal bijscholen. De docent krijgt in de klas een directe verbinding met Internet. Hierop worden onder meer lessen in wereldoriëntatie aangeboden. De docent kan deze lessen direct met de leerlingen bekijken.

Wethouder I. Herweijer (Onderwijs) heeft de plannen gisteren gepresenteerd. Het digitaal onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met instellingen van hoger onderwijs en het bedrijfsleven in de regio, waaronder enkele grote computerbedrijven. Volgend jaar september moeten tien basisscholen voor het digitaal onderwijs zijn ingericht. Daartoe moet de technische infrastructuur aanwezig zijn en moeten systeembeheerders zijn opgeleid. De computers moeten via het project Investeren in Voorsprong komen, waarmee minister Ritzen (Onderwijs) het computerbestand in het onderwijs wil vernieuwen en uitbreiden.

Binnen drie jaar moet digitaal onderwijs op alle 106 scholen in Utrecht mogelijk zijn. De kosten, exclusief de computers, bedragen ruim 15,3 miljoen gulden. Daaraan zullen scholen, bedrijfsleven, gemeente en rijksoverheid bijdragen. Bedrijven zouden hebben toegezegd de software gratis te leveren. Voor de ondersteuning komt een vorm van gedeeld systeembeheer, zodat ook kleine scholen hun interne netwerk professioneel kunnen beheren.

Bijscholing van docenten is volgens Herweijer essentieel om de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs te benutten. Bijscholing in de avonduren zou te belastend en onnodig zijn, omdat de begeleiding on line kan. “Het mag niet iets worden van een paar eliteschooltjes of een voorhoede van docenten die er plezier in hebben.”

Volgens de gemeente is er nu een “ernstige achterstand” in het computerbestand op Utrechtse scholen. Een school heeft gemiddeld vijf computers. Tachtig procent betreft oudere computers die ongeschikt zijn voor grafische toepassingen als Windows of voor multimedia. Uit onderzoek blijkt dat docenten de computer vooral zien als hulpmiddel voor de training van eenvoudige vaardigheden.