Uitgever Gerard Timmer overleden

ROTTERDAM, 5 SEPT. De voormalige uitgever en drukker Gerard Timmer (54) is na een kortstondig ziekbed in Amsterdam overleden. Hij begon zijn loopbaan in het boekenvak bij de kleine Amsterdamse drukkerij Poortpers, waarvan hij later eigenaar was.

Naast het drukken van tijdschriften en boekomslagen besloot Timmer daar in de jaren tachtig ook eigen uitgaven te gaan drukken. Gerard Timmer Prods, zoals zijn uitgeverij heette, had daarbij een voorliefde voor onderwerpen waarvoor andere uitgevers terugschrokken. Zijn orderportefeuille voor ander drukwerk had daar soms onder te lijden. Zo publiceerde Timmer het geruchtmakend pamflet tegen de in Nederland oprukkende islam van 'Mohammed Rasoel' en een op inside-bronnen gebaseerd gefingeerd dagboek van prins Willem-Alexander als eerstejaars student in Leiden. In 1987 waagde hij zich aan De val van Vrij Nederland, waarin een aantal schandalen en ontslagen bij het weekblad op een rijtje werd gezet. Timmers bekendste rebelse auteur was de cineast Theo van Gogh.