Resistente pestbacterie gevonden

ROTTERDAM, 5 SEPT. Bij een 16-jarige pestpatiënt op Madagascar is een pestbacterie geïsoleerd die resistent is tegen de gangbare antibiotica die bij de pest worden ingezet. Waarschijnlijk heeft de pestbacil de resistentie 'overgenomen' van gewone darmbacteriën. De jongen die leed aan builenpest is na behandeling met een speciaal antibioticum overigens weer hersteld.

Onderzoekers van het pestreferentiecentrum van de Wereldgezondheidsorganisatie bij het Institut Pasteur in Parijs en van het pestlab van het Institut Pasteur op Madagascar maken zich ernstige zorgen over de verworven resistentie. Ze hebben in het laboratorium aangetoond dat de resistentieveroorzakende plasmiden, kleine cirkelvormige stukjes DNA met enkele genen erop, makkelijk kunnen overgaan van de darmbacterie E.coli naar de pestverwekker Yersinia pestis. Bij voortkweken van Yersinia pestis blijft het resistentieplasmide stabiel in de nakomelingen aanwezig. Het verslag van het onderzoek naar de antibioticaresistente bacterie die al in 1995 bij de patiënt werd gevonden is gisteren gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

De antibiotica streptomycine, gentamycine, chlooramfenicol en tetracycline zijn de standaardmiddelen bij de behandeling van de pest. Mensen die naar gebieden reizen waar de pest regelmatig de kop opsteekt slikken ter preventie soms sulfonamiden of tetracycline. De gevonden stam pestbacteriën is resistent tegen al deze middelen.

Niet bekend

In een commentaar in de The New England Journal of Medicine schrijven pestwatchers van het Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) dat tussen 1980 en 1994 in 24 landen ruim 18.000 mensen de pest kregen. Tien procent van hen overleed. Na 1990 is het aantal pestgevallen duidelijk toegenomen, tot ruim 2.000 per jaar. De tot nu toe werkzame antibiotica verlagen de sterfte van 65 naar 10 procent. Het wereldwijd optreden van resistentie geeft dus medische problemen en vormt een bedreiging voor de volksgezondheid in arme gebieden met besmette knaagdierpopulaties.

Voor verspreiding van de pest naar rijke Westerse landen bestaat weinig gevaar omdat ratten en mensen daar voldoende gescheiden van elkaar leven.