Ramsj

Roger Housden: Retreat; time apart for silence & solitude. Gebonden, Thorsons 1995, van ƒ 66,60 voor ƒ 27,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Zelfinkeer, bezinning, meditatie, stilte en afzondering, zie daar een handvol termen die in deze gids de boventoon voeren. Oftewel: hoe kan de moderne mens zichzelf bevrijden van 'the hectic and chaotic pace of the world', en met zijn bedreigde 'ware ik' in het reine komen? Op verrassend veel manieren, zo betoogt Housden, en hij stelt een uitgebreid therapeutisch pakket samen waarin de wereldgodsdiensten net zo belangrijk zijn als eenzame zwerftochten in onherbergzame gebieden. Curieus boek, maar wel zorgvuldig samengesteld. Het besluit met een lijst adressen van kloosters en andere centra van rust en meditatie.

    • Henk Lagerwaard