Raad: zet asielkinderen niet op straat

TER APEL, 5 SEPT. Het is ontoelaatbaar dat uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen uit het 'verwijdercentrum' in Ter Apel op straat worden gezet. Dit stelt directeur J.H. Jansen van de directie noord van de Raad voor de Kinderbescherming in Groningen in een reactie op zes uitzettingen uit het centrum in Ter Apel.

De afgelopen twee maanden werden volgens directeur J. van Tilborg van de kerkelijke organisatie Inlia tenminste zes gezinnen met kinderen in de leeftijd van zeven maanden tot veertien jaar in opdracht van het ministerie van Justitie afgezet bij een NS-station. Daar zouden ze aan hun lot zijn overgelaten.

Volgens de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) van het ministerie weigerden de zes gezinnen mee te werken aan hun uitzetting, waarna ze hun recht op voorzieningen zoals voedsel, onderdak en medische begeleiding verspeelden. INLIA heeft zich inmiddels over de uitgeprocedeerde asielzoekers ontfermd en heeft hen ondergebracht bij particulieren in Drenthe en Groningen.

Directeur Jansen van de Groningse Raad voor de Kinderbescherming vindt dat het onthouden van basisvoorzieningen aan kinderen in strijd is met de universele Verklaring van de rechten van het kind. Nederland heeft deze verklaring ook erkend. Jansen meent dat er sprake is van een dilemma bij justitie, waar zowel de Raad voor de kinderbescherming als de IND onder vallen. “De IND moet zich houden aan de uitvoeringsregels, maar als Raad vinden we dat je kinderen geen minimale levensbehoeften kunt onthouden.”

Jansen dringt aan op een oplossing. Onder de uit Ter Apel verwijderde vluchtelingen waren een 19-jarige Libanese vrouw met een baby van zeven maanden en twee Chinese grootouders met hun twee kleinkinderen.

Inlia vindt dat er in samenwerking met particuliere hulporganisaties speciale opvangcentra met minimale voorzieningen (“bed, bad en brood”) voor afgewezen asielzoekers moeten komen. Gedurende hun verblijf daar zou hervestiging in het land van herkomst bevorderd moeten worden. “Op straat zetten levert alleen maar ellende op”, aldus Van Tilborg.

Staatssecretaris Schmitz (Justitie) zal volgende week met een oplossing komen, aldus een woordvoerder van het departement. Tot die tijd worden geen gezinnen met kinderen uit Ter Apel verwijderd.

De woordvoerder bestrijdt dat mensen aan hun lot worden overgelaten. “Ter Apel is de laatste opvang voor vertrek. De mensen kunnen daar terecht op voorwaarde dat ze meewerken aan hun uitzetting.”