Nigerianen doden burgers Sierra Leone

FREETOWN, 5 SEPT. Ten minste 31 burgers van Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, zijn omgekomen bij een bombardement door de Nigeriaanse vredesmacht in dat land.

De Nigerianen namen koopvaardijschepen onder vuur toen havenarbeiders goederen wilden uitladen in strijd met het internationale embargo, dat is afgekondigd tegen de militaire junta van Sierra Leone. Het aantal slachtoffers zal naar verwachting nog oplopen. De toestand van zo'n 80 personen, die met zware verwondingen zijn opgenomen in een militair hospitaal, zou volgens artsen kritiek zijn.

De militaire regering onder leiding van majoor Johnny Paul Koroma, die op 25 mei de gekozen burgerpresident Ahmed Tejan Kabbah met een staatsgreep verjoeg, installeerde zwaar geschut in Freetown en heeft versterkingen aangevoerd naar de hoofdstad om het hoofd te bieden aan de Nigeriaanse beschietingen. De Nigeriaanse militairen opereren in Sierra Leone onder een mandaat van de West-Afrikaanse economische gemeenschap (ECOWAS), die zes dagen geleden een embargo afkondigde tegen Sierra Leone. De West-Afrikaanse vredesmacht (ECOMOG) zette de blokkade dinsdag voor het eerst vuurkracht bij, toen een Grieks schip, geladen met rijst, de haven van Freetown naderde. De Griekse gezagvoerder wendde de steven, afgeschrikt door waarschuwingsschoten van Nigeriaanse artillerie.

De jongste artilleriebeschietingen waren de zwaarste sinds eind mei, toen Nigeriaanse ECOMOG-eenheden een offensief inzetten tegen Koroma's troepen. Een Nigeriaanse officier ontkende vanmorgen dat zijn manschappen op burgers hadden geschoten. (AFP, Reuter)