Meer fraude met WW en WAO

DEN HAAG, 5 SEPT. Het aantal mensen bij wie een werkloosheidsuitkering is geweigerd, is vorig jaar bijna verdubbeld. Het aantal opgespoorde fraudegevallen bij werknemersverzekeringen zoals de WW en WAO is gestegen met 147 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het LISV, het instituut dat de uitvoering van de sociale verzekeringen coördineert. De gestegen cijfers zijn volgens het instituut het gevolg van het koppelen van verschillende computerbestanden en van de invoering op 1 augustus 1996 van de zogenoemde Wet Boeten, waarmee frauderende WW'ers strenger worden gestraft.

Het aantal geconstateerde fraudegevallen van werknemers steeg van 4.076 in 1995 tot 10.075 vorig jaar. Het ging daarbij om fraude met de WAO, Ziektewet en WW. Hoewel het totaal geincassseerde fraudebedrag daardoor steeg met zo'n 30 miljoen gulden naar 70 miljoen, nam het gemiddelde fraudebedrag af. Dat was in 1995 nog 9.877 gulden en in 1996 6.956 gulden.

Ook werd meer fraude geconstateerd bij de werkgevers, waarbij het meestal ging om niet-betaalde sociale premies. Hoewel het aantal werkgevers-fraudes steeg van 193 gevallen in 1995 naar 332 in 1996, nam het totale fraudebedrag af met 4,5 miljoen gulden naar bijna 24 miljoen.

In 1995 vroegen 2.600 werklozen tevergeefs een WW-uitkering aan, vorig jaar was dat gestegen tot 4.962. De verklaring hiervoor is dat door de strengere Wet Boeten meer WW-aanvragers wordt verweten werkloos te zijn geworden, hetgeen tot een weigering van een WW-uitkering leidt. In totaal ontvangen 381.000 mensen een WW-uitkering.

Met de Wet Boeten zijn uitvoeringsinstellingen, zoals GAK en Cadans, verplicht een boete op te leggen als een uitkeringsgerechtigde onjuiste of onvolledige informatie verstrekt bij de aanvraag van een uitkering of gedurende de uitkeringsperiode. Wanneer een uitkeringsgerechtigde zijn werkloosheid aan zichzelf heeft te wijten, bijvoorbeeld omdat hij weigert passend werk te verrichten, dan kan een zogenoemde maatregel worden opgelegd waarbij de uitkering geheel of gedeeltelijk wordt stopgezet.