Lenin

In de boekenbijlage van 29 augustus vermeldt Hubert Smeets dat Lenin aan syfilis is gestorven. Het zelfde is al veel eerder door Peter Michielsen betoogd in NRC Handelsblad (1-8-'92).

Hij voorzag het van de nodige 'supporting evidence', waaronder foto's die mij het bloed in de aderen deden stollen. Toch waag ik het, ofschoon ik geen arts ben, te betwijfelen dat Lenin een syfilislijder was. De Sovjet-autoriteiten hebben Lenins brein namelijk laten onderzoeken door de befaamde neuropatholoog Oskar Vogt, directeur van het Keizer Wilhelm Hereninstituut te Berlijn. Desbetreffend onderzoek heeft onder andere geleid tot publicaties in Journal für Neurologie und Psychologie (1928-'29). Indien de hersenbloeding waaraan Lenin bezweek met syfilis gepaard ging, had er toch ook neuro-lues moeten zijn? En dan zouden de Sovjet-autoriteiten het brein van hun afgod toch niet aan internationale schande hebben prijsgegeven? Ik denk dat we het autopsierapport, dat het over hele zware arteriosclerose ('Abnützungssklerose') had, maar moeten geloven. Peter Michielsen wees er in zijn bovengenoemde bijdrage op dat de autopsie is verricht door de Duitse professor Ochs. Ondanks de toenmalige 'Geest van Rapallo' (een spookbeeld!) kan ik echt niet geloven dat Duitse neurologen ten behoeve van het Kremlin diagnosevervalsing hebben bedreven...

    • Arthur Stam