Inspectie geeft schoolcijfers vrij

ROTTERDAM, 5 SEPT. Dagblad Trouw heeft op last van de rechtbank in Amsterdam de beschikking gekregen over cijfers van de Onderwijsinspectie over prestaties van middelbare scholen. Het dagblad had daar via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB) om gevraagd.

De krant wilde van het ministerie en de inspectie inzage in 'slagingspercentages' van middelbare scholen, het aantal zittenblijvers, uitvallers en het gemiddelde examencijfer voor een aantal examenvakken per school. Het ministerie weigerde echter in eerste instantie die gegevens te verstrekken. Het dagblad begon daarom een jaar geleden een WOB-procedure. Het eerste deel van die gegevens, die in handen zijn van het ministerie, zijn zes weken geleden vrijwillig vrijgegeven. De rechter besliste op 20 augustus dat de overige informatie, die in handen is van de inspectie, binnen vier weken beschikbaar moest zijn.

Met het vrijkomen van de informatie is het mogelijk om de scholen te rangschikken naar prestatie. In Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten gebeurt dit al jaren. In Nederland hebben scholen zich altijd verzet tegen het vrijgeven van de gegevens om concurrentie te voorkomen. Daarnaast stelt het ministerie dat prestatiecijfers niet altijd iets zeggen over de kwaliteit van de opleidingen. Een verkeerde interpretatie van de cijfers kan scholen veel schade berokkenen, aldus een woordvoerder van het ministerie.