GroenLinks pleit voor onderzoek huursubsidie

DEN HAAG, 5 SEPT. De Tweede Kamer moet een onderzoek beginnen naar het niet-gebruik van huursubsidie. Daarvoor pleit Tweede-Kamerlid en fractievoorzitter van GroenLinks P. Rosenmöller.

Rosenmöller wil dat de Tweede Kamer gesprekken gaat voeren met vertegenwoordigers van instanties die betrokken zijn bij de huursubsidie. “Het onderzoek moet duidelijk maken hoe een eind kan worden gemaakt aan het niet-gebruik van huursubsidie”, aldus het Kamerlid.

Aanleiding voor Rosenmöllers voorstel vormt het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek naar armoede in Nederland. Daaruit blijkt onder meer dat eenderde van de mensen die recht hebben op huursubsidie daar geen gebruik van maakt. Daardoor lopen ze jaarlijks een bedrag van gemiddeld zo'n 2.000 gulden mis. Volgens de onderzoekers zou een kwart van de armoede verdwijnen als alle rechthebbenden van de subsidie gebruik zouden maken.

“Op zich is de constatering dat er geen gebruik van de huursubsidie wordt gemaakt, niet niet”, meent Rosenmöller. “Wat wel nieuw is, is het grote aantal en de notie van het rapport dat de armoede substantieel af zou nemen als de subsidie terecht zou komen bij de mensen die er recht op hebben.”

De parlementariër wil voor zijn onderzoek onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Sociale Diensten en instanties als de Woonbond uitnodigen.

De verklaring voor het niet-gebruik zien de onderzoekers in de ingewikkelde regelgeving rondom de huursubsidie. Minister Melkert (Sociale Zaken) reageerde daar gisteren op door te pleiten voor meer voorlichting over hoe de huursubsdie kan worden aangevraagd. Rosenmöller ziet daar niets in: “Postbus 51-spotjes werken niet.”

Een van de onderwerpen die het Tweede-Kamerlid in het onderzoek aan de orde wil stellken is het gevolg van het niet-gebruik voor het bereik van verschillende zogenoemde koopkrachttoeslagen die via de huursubsidie bij de laagste inkomens terecht moeten komen. “Mogelijk dat een automatische verstrekking via de fiscus van dat soort extraatjes meer effect heeft.”

Rosenmöller wil zijn voorstel doen bij de Algemene Beschouwing na Prinsjesdag. Tot die tijd zal hij bij collega-Kamerleden om steun voor zijn voorgenomen onderzoek vragen.