Winst Nagron met 20 procent omhoog

De winst van het honderdjarige Nagron Nationaal Grondbezit (vastgoed, handel en industrie) is het afgelopen halfjaar met 20 procent gestegen tot 11,9 miljoen gulden. De omzet is licht gedaald tot 174 miljoen gulden. Voor geheel 1997 verwacht de onderneming de voorgaande jaarwinst van 25,8 miljoen gulden met 20 procent te overtreffen.