Westerkerk

Door vermoedelijke eenzijdige informatieverstrekking staan er in het artikel 'Hooglopend conflict verscheurt Westerkerk' (1 september) onjuistheden. Vragen rond het functioneren van dominee Oosterwijk, die in korte tijd na haar vertrek uit Maastricht opnieuw conflicten kreeg met verschillende geledingen en personen in de Westerkerk, waren aanleiding tot bijzondere visitatie.

In de berichtgeving hierover werd telkens het Pastoraal Centrum Westerkerk betrokken. Dit PCW werd na jarenlange voorbereiding opgericht vanwege de grote behoefte aan gespecialiseerde pastorale hulpverlening. De Kerkenraad van de Westerkerk en de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Amsterdam stonden achter dit kerkvernieuwend en maatschappelijk relevant aanbod. Betrokken partijen waren het er volledig over eens dat voor een dergelijke taak een gekwalificeerde predikant aangetrokken moest worden. Na een kritische sollicitatieprocedure werd dominee Lootsma aangesteld. Het is misleidend en betreurenswaardig dat telkens de suggestie wordt gewekt dat de gerezen problemen veroorzaakt zouden worden door een zogenaamd conflict tussen Westerkerk en PCW respectievelijk Oosterwijk en Lootsma en dat het PCW zich zou opwerpen als “een ware kerk” binnen de Westerkerk.

    • Voorz. Begeleidingscie. Pcw
    • Ds H.J. Bodisco Massink