Voorzitter BNA: bouw huizen zonder vergunning

BREDA, 4 SEPT. Bouwwerken met de omvang van een ruime eengezinswoning zouden vergunningvrij moeten zijn. Een dergelijke maatregel werkt pas echt deregulerend. Voorzitter Carel Weeber van de Bond van Nederlandse Architecten lanceerde dat voorstel donderdag tijdens een bijeenkomst van architecten in Breda.

Weeber denkt aan alle vrijstaande woningen en gebouwen met minder dan een inhoud van minder dan 500 kubieke meter. De architect vindt zijn voorstel zinvoller dan het recente kabinetstandpunt inzake deregulering van de bouwregels.

Het kabinet hinkt volgens Weeber op twee gedachten. “De overheid wil enerzijds de regelgeving verminderen maar anderzijds een sterke invloed blijven uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteit”, zo luidt de kritiek van de BNA.

In de plannen van de ministerraad wordt de driedeling in vergunningvrije, meldingplichtige en vergunningplichtige bouwwerken opgeheven. Van die drie valt de groep meldingplichtige weg.

Maar de BNA bespeurt een adder onder het gras. “De groep vergunningplichtig wordt opgesplitst in een korte procedure en een lange procedure. Dit is een compromis met het effect van lood om oud ijzer. Procedureel gezien blijft de driedeling gewoon gehandhaafd”, stelt Weeber. Hij wil derhalve alle tot nu toe meldingplichtige bouwwerken onderbrengen bij de groep vergunningvrij. (ANP)