THERAPIEËN

In Nederland ondergaat naar schatting circa 15 procent van de kankerpatiënten een (aanvullende) alternatieve behandeling. Een overzicht van de verschillende alternatieve kankertherapieën en het gebruik ervan onder kankerpatiënten:

Het Moermandieet is de bekendste alternatieve behandeling van kanker. De arts Moerman ging ervan uit dat kanker ontstaat door een tekort aan bepaalde stoffen. Het dieet bestaat uit grote hoeveelheden vitaminen en mineralen. Levensmidden zoals koffie, alcohol en vlees zijn uit den boze. Op verzoek van de Tweede Kamer zou het dieet op werkzaamheid onderzocht worden in 1985. Het onderzoek liep echter stuk op onenigheid tussen de commissie en Moermanartsen, die zich niet konden verenigen met de onderzoeksopzet. Ondanks kritiek uit de reguliere medische wereld - het Moermandieet zou zelfs levensbedreigend zijn - heeft het zijn populariteit nooit verloren.

(Bron: Omvang en achtergronden van het gebruik van alternatieve kankertherapieën, N. van der Zouwe, 1991.)

Radiotherapie Behandeling van kanker met behulp van radioactieve röntgenstraling.