Stellingen

Dialect is geen gevolg van luiheid van tong en lippen, maar is het resultaat van een langdurige stroomlijning en verfijning van de grondtaal.

J. ZWAVELING, Universiteit van Amsterdam

Geloven is geen kwestie van willen. Daarom mag niet-geloven iemand niet kwalijk genomen worden.

A. HENDRIKS, Katholieke Universiteit Nijmegen

Het Amerikaanse verkeersbord voor slipgevaar toont slipsporen van een auto die bestuurbaar blijft. De Nederlandse versie van dit bord toont een onbestuurbaar geworden voertuig.

P. DE JAGER, Technische Universiteit Delft

De hype Internet is niets anders dan een aaneenschakeling van computerservers, zonder kop en staart, waar permanent een chaos heerst.

V.B. CURWIEL, LU Wageningen

In geval van slechte communicatie is harder praten slechts zelden een goede oplossing.

H. DIEPENMAAT, Universiteit van Amsterdam