Stad uit bijbelse tijden ontdekt

JERUZALEM, 4 SEPT. Archeologen van de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem hebben de ruïnes van een stad uit de tijd van de koningen David en Salomo ontdekt. De resten werden aangetroffen in het Rehov-veld van Bet Sean in het noorden van Israël.

De stad Rehov komt in het Oude Testament niet voor, maar wordt in oude Egyptische geschriften een belangrijke plaats genoemd. De stad was vooral welvarend in de tiende eeuw voor Christus, toen de koningen David en diens zoon Salomo Israël regeerden. In 925 voor Christus brandde de stad af. Rehov werd herbouwd, maar in 732 verwoest door Assyriërs.

Tot de belangrijkste vondsten behoort een muur van 8,5 meter hoog die diende om de stad tegen de aanvallen van de Assyriërs te verdedigen. (ANP)