Lastendruk

BRUSSEL, 4 SEPT. Van alle lidstaten van de Europese Unie heeft Zweden de hoogste belasting- en premiedruk: 55,2 procent van het bruto binnenlands produkt. Ierland kent met 34,5 procent de laagste druk. Nederland bevindt zich met 45,2 procent in de middenmoot, zo blijkt uit EU-cijfers. De belasting- en premiedruk stijgt in heel Europa, waarbij het aandeel van werknemers meer groeit dan dat van werkgevers. (ANP)