Kamer aarzelt nog over proef met heroïne

DEN HAAG, 4 SEPT. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft in de Tweede Kamer nog onvoldoende steun voor een experiment waarbij 750 langdurig ernstig verslaafden een jaar lang onder medisch toezicht gratis heroïne krijgen. Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De tegemoetkoming van de minister aan de VVD om voorafgaand aan het experiment gedurende drie maanden een onderzoek te doen met vijftig verslaafden in één stad was gisteren niet genoeg om al de steun van deze regeringspartij te verwerven. De VVD wil eerst weten welke eisen aan dat vooronderzoek worden gesteld voordat de fractie ermee instemt. Ook zijn Borst en de VVD het nog oneens over de 'beloning' voor de verslaafden die als controlegroep aan het experiment deelnemen. D66, GroenLinks en PvdA gaan akkoord met het experiment. De steun van de VVD is nodig om in de Kamer een meerderheid voor het plan te krijgen. CDA en de kleinere christelijke partijen zijn tegen.

Met het experiment wil Borst nagaan of het verstrekken van heroïne naast methadon aan uitbehandelde, ernstige drugsverslaafden een gunstig effect heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en op hun sociaal functioneren, in vergelijking met verslaafden die alleen methadon krijgen.

Daarbij worden zowel de effecten van het roken van heroïne als van het inspuiten onderzocht. Om wetenschappelijk verantwoorde conclusies te kunnen trekken is een onderzoeksgroep nodig waarvan een deel tijdens het experiment alleen methadon krijgt.

Om voldoende verslaafden voor deze controlegroep te krijgen wil Borst, op advies van de onderzoekscommissie, hen na afloop als 'beloning' gedurende zes maanden gratis heroïne verstrekken. De VVD is daar volgens het Kamerlid Van Blerck pertinent tegen, voor Borst is het een absolute voorwaarde. “Als je ze niet zo'n worst voorhoudt, krijg je geen verslaafde zover om mee te doen. En zonder controlegroep kan er van een experiment geen sprake zijn”, aldus Borst na afloop van de vergadering. Zij kondigde aan hierover deze week “eens stevig met Van Blerck te gaan praten”.

Volgens Van Blerck heeft de VVD geen principiële bezwaren tegen een experiment waarbij aan verder uitbehandelde verslaafden gratis heroïne wordt verstrekt. Maar haar partij vindt de omvang van het experiment te groot waardoor mogelijke onbedoelde neveneffecten, zoals criminaliteit en overlast, onbeheersbaar worden. Daarom wil zij eerst een vooronderzoek op kleine schaal.

Borst is daartoe bereid, maar zij vindt wel dat de VVD dan nu al het groene licht moet geven aan het hele experiment als de resultaten van het vooronderzoek dit rechtvaardigen. De minister beloofde vóór volgende week woensdag de voorwaarden voor zo'n vooronderzoek op papier te zetten. Daarna zal de Kamer het debat afronden.