Gemeenteraad keurt begroting GVB goed

AMSTERDAM, 4 SEPT. De gemeenteraad van Amsterdam heeft vertrouwen in de toekomst van het Gemeente Vervoer Bedrijf (GVB). Het businessplan 1998-2001 en de herziene begroting 1997 werden gisteren tijdens een gemeenteraadsvergadering goedgekeurd.

Volgens het businessplan heeft het noodlijdende GVB in 2001 een sluitende begroting. In de begroting zegt het college van B en W een extra bedrag toe van 35 miljoen gulden. Eerder toonden B en W zich al bereid 135 miljoen extra in het GVB te steken. De VVD liet vorige week in de raadscommissie weten een onafhankelijk onderzoek te willen naar de herziene begroting 1997 van het GVB. De VVD was van mening dat de gemeente “zich rijk had gerekend” omdat de begroting te veel op verwachtingen en aannames is gebaseerd. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de VVD besloot de gemeenteraad gisteren om in de volgend GVB-begroting een aparte risicoparagraaf op te nemen.

De gemeenteraad sluit zich ook aan bij de eindconclusie van een rapport van A. Havermans. Hij onderzocht de beschuldigingen tegen oud-wethouder R. ten Have, die door bestuurlijk ingrijpen in 1994 met opzet een te rooskleurig beeld over de financiële positie van het GVB zou hebben geschetst. Volgens Havermans, lid van de Algemene Rekenkamer, heeft Ten Have de raad niet misleid. Hij zette weliswaar ten onrechte een nog onzekere rijksbijdrage van 15 miljoen gulden op de begroting maar stelde dit voor toezending aan de gemeenteraad nog bij.