Geen akkoord over kleinere varkensstapel

DEN HAAG, 4 SEPT. Minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de Produktschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) en de federatie van land- en tuinbouworganisaties in Nederland (LTO) over inkrimping van de varkensstapel.

De minister wil dat een kwart van de huidige bijna vier miljoen varkens verdwijnt. Het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door PVE en LTO, wil tot vijftien procent gaan.

Het overleg tussen bewindsman en de twee organisaties begon ruim drie weken geleden. PVE en LTO hadden een eigen plan met dertien punten in vergaande mate gereed. Dit herstructureringsplan zal nu eerst verder worden uitgewerkt, aldus PVE en LTO gisteren.

De varkenshouderij heeft aangeboden een deel van de kosten van inkrimping zelf op te brengen.

LTO-voorzitter Doornbos zei gisteren zeer verbaasd te zijn dat de minister niet op het aanbod van LTO Nederland is ingegaan. Van Aartsen houdt vast aan een algemene inkrimping van 25 procent per bedrijf en noemt een percentage van vijftien 'cosmetisch'. Het opruimen van een kwart van de varkensstapel is volgens het bedrijfsleven veel te rigoreus. Het zou 24.000 van de 60.000 banen in varkenshouderij, veehandel, slachterijen en groot- en detailhandel in de waagschaal stellen.

De partijen verbazen zich met name over het feit dat een minister van liberale signatuur hecht aan een door de overheid bedachte oplossing van de problemen, terwijl het bedrijfsleven zelf met een alternatief komt. Dat voorstel houdt bovendien in dat de mestproblematiek volgend jaar al zou zijn opgelost, terwijl dat anders in 2002 het geval zou zijn.

Van Aartsen wordt vooral kwalijk genomen dat hij nog steeds geen helder beeld kan geven van de bedrijfseconomische gevolgen van zijn plan. De organisaties stellen dat een rigide aanpak volgens de 'kaasschaafmethode' de helft van de 21.000 kleinere varkenshouderijen tot op of over de rand van de afgrond zal brengen. Intussen is het aantal gevallen van klassieke varkenspest op 397 gekomen. In Limburg werden gisteren drie nieuwe gevallen vastgesteld, waarbij 1615 varkens betrokken zijn. In twee gevallen, op bedrijven in Ysselsteyn en in de buurt van Nederweert, leidt dit tot uitbreiding van het gebied waarvoor een vervoersverbod geldt. Het derde geval is op een bedrijf in Meijel.

Minister Van Aartsen rekende gisteren tijdens een mondeling overleg in de Tweede Kamer voor dat, wanneer de varkenspest zich in het huidige tempo van gemiddeld tien uitbraken per week blijft uitbreiden, de kosten zullen oplopen tot 4 miljard gulden. De helft daarvan komt voor rekening van de Staat. Het ministerie zal volgende week extra scherpe maatregelen afkondigen ter bestrijding van de varkenspest. Directe aanleiding daartoe is de uitbraak in Zeeuws-Vlaanderen vorige week, waardoor ook België weer maatregelen moest nemen. Een transportbedrijf uit Noord-Brabant dat biggen vervoerde van de Achterhoek naar het Zeeuws-Vlaamse Schoondijke blijkt vrijwel alle regels te hebben overtreden. Biggen van verschillende bedrijven zijn in één wagen verzameld, hetgeen verboden is. Biggen werden van de ene wagen in de andere overgeladen, terwijl overladen verboden is. Om alles een legaal aanzien te geven werden transportformulieren onjuist of onvolledig ingevuld of gewoon vervalst, zo heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie voorlopig geconcludeerd. Het departement heeft de zaak inmiddels in handen van Justitie gegeven. “Hier kan niet hard genoeg tegen worden opgetreden”, aldus de minister, die er op wees dat vooral het transport van dieren een grote risicofactor is bij de verspreiding van het virus. “Er zijn elementen in de sector, die nog steeds niet door hebben dat ze met vuur spelen.”

De minister zegde de Kamer toe de noodmaatregel van het doodspuiten van biggen zo snel mogelijk te zullen beëindigen, zoals de betrokken dierenartsen eerder hebben gevraagd. “Hoe eerder ik eraf kan, hoe liever het me is. Ik deel de emotionele weerstand van de dierenartsen.”