De Groene (1)

W. Woltz schrijft in zijn weekbladenoverzicht (NRC Handelsblad, 28 augustus) dat collega Zwaap en ik alle bekende insinuaties over de relatie tussen minister Van Mierlo en Desi Bouterse ongekwalificeerd overnemen. Dat doen wij juist niet, zoals blijkt bij volledige lektuur van ons artikel.

Wij wijzen al die verdachtmakingen op goede gronden af en constateren uitdrukkelijk dat Van Mierlo inzake Bouterse en Brazilië juist heeft gehandeld. Overigens volgen wij de rubriek van de heer Woltz met veel belangstelling en genoegen.

    • de Groene Amsterdammer
    • Aart Brouwer