Charterbedrijven willen een nieuwe luchthaven in zee

DEN HAAG, 4 SEPT.De drie Nederlandse luchtvaartmaatschappijen Martinair, Transavia en Air Holland roepen het kabinet op binnen een jaar een besluit te nemen over de aanleg van een nieuwe nationale luchthaven. De chartermaatschappijen vinden de bouw van een luchthaven op een eiland in de Noordzee de beste oplossing. Dat heeft een woordvoerder van Transavia vanmorgen bevestigd.

Het luchtverkeer op Schiphol nadert snel de door de politiek vastgestelde milieugrenzen. De drie maatschappijen vrezen dat hun concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse maatschappijen zal verzwakken doordat hun activiteiten op Schiphol de komende jaren nog maar beperkt mogen groeien.

“We zijn niet gerust op de toekomst, onze activiteiten worden verder beperkt. Van dat gedonder willen we af en daarom willen we een structurele oplossing. We zeggen tegen de politiek: breng de moed op om een beslissing te nemen”, zegt woordvoerder H. Tonnon van Transavia.

De bouw van een luchthaven in zee kost volgens voorlopige schattingen ten minste 30 miljard gulden. Met hun pleidooi voor een luchthaven in zee scharen de chartermaatschappijen zich achter het standpunt van Schiphol, dat zich in juni al uitsprak voor de 'Noordzeevariant'.

In tegenstelling tot de chartermaatschappijen en Schiphol heeft de KLM een voorkeur voor een 'landlocatie', bijvoorbeeld in het Markermeer of op de Tweede Maasvlakte. De KLM meent dat een Noordzeelocatie geringere economische uitstralingseffecten heeft dan een landlocatie.

Wel is het bedrijfsleven het erover eens dat de politiek niet langer moet talmen om een beslissing over de toekomst van de luchtvaart in Nederland te nemen.

Het kabinet heeft aangekondigd komend najaar een standpunt bekend te maken over de vraag of de luchtvaart in Nederland verder mag groeien. Als het antwoord daarop 'ja' luidt, zal een volgend kabinet besluiten op welke locatie dat zal gebeuren, zo hebben minister-president Kok en minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) steeds gezegd.

Pag.3: Politiek besluit loopt vertraging op

Intussen is de politieke besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart vertraagd. Het kabinet zou half oktober zijn opvatting over die toekomst naar buiten brengen. Maar de ambtelijke werkgroep die deze 'integrale beleidsvisie' voorbereid heeft meer tijd nodig. Inmiddels pleiten steeds meer politici voor uitstel van een besluit over de toekomst van de luchtvaart. Vanmorgen werd bekend dat de PvdA-fractie het te vroeg vindt nog in deze kabinetsperiode een besluit te nemen over de groei van de luchtvaart.

In een nota over de toekomst van de luchtvaart schrijven de PvdA-Kamerleden Van Gijzel en Crone dat er geen onomkeerbare besluiten moeten worden genomen waar dat niet strikt noodzakelijk is. Belangrijke informatie over economie, milieu, gezondheid en veiligheid ontbreekt volgens hen nog. Diezelfde conclusie stond in juli in het concept-eindrapport van de nut- en noodzaakdiscussie die KLM, Schiphol, milieubeweging en andere belanghebbenden recent voerden. Het bedrijfsleven weigerde die eindconclusie te ondertekenen, waardoor de dialoog uitliep op forse ruzie.

In hun nota schrijven Van Gijzel en Crone dat het streven de uitstoot van CO over de hele wereld te verminderen ook gevolgen moet hebben voor de luchtvaart. De milieuoverlast moet afnemen. De luchtvaart moet aan dezelfde milieunormen gaan voldoen als rail- en wegvervoer. Volgens de sociaal-democraten zijn milieu en leefbaarheid niet ondergeschikt, maar even belangrijk als economie en werk. Een vergroting van het beslag door de luchtvaart op milieu en leefbaarheid rondom Schiphol is voor de PvdA onbespreekbaar.

VVD'er Bolkestein vindt dat er deze kabinetsperiode een besluit moet komen over de locatie van een nieuwe luchthaven. Van Gijzel en Crone verwijten de VVD dat ze veel te gemakkelijk roept dat verdere luchtvaartgroei zonder meer mogelijk moet worden gemaakt.