België herziet militaire banden met Afrika

BRUSSEL, 4 SEPT. België zal geen militaire samenwerkingsakkoorden meer sluiten met landen in Afrika. Dat verklaarde de Belgische minister Derycke (Buitenlandse Zaken) gisteren na overleg met zijn Franse collega Védrine in Parijs. De Franse president Chirac zei vorige week al dat Frankrijk niet meer wil interveniëren in crisissituaties in Afrika.

België kan nog wel meedoen aan operaties van de Verenigde Naties, aldus Derycke, maar zal geen blauwhelmen meer sturen naar de Centraal-Afrikaanse landen waarmee het koloniale banden heeft gehad: Congo, Rwanda en Burundi. Wel wil hij humanitaire hulp bieden aan de voormalige kolonies, mits zij die steun willen aanvaarden.

België worstelt nog altijd met de gevolgen van deelname aan een VN-operatie tijdens de burgeroorlog in Rwanda, waarbij in 1994 tien Belgische blauwhelmen werden vermoord. Een speciale Senaatscommissie, die later dit jaar verslag uitbrengt, onderzoekt of België mee verantwoordelijk is voor de moordpartij.

Volgens Derycke kan de nieuwe Franse en Belgische politiek leiden tot een meer coherente Europese Afrika-politiek. Hij opperde dat gekomen moet worden tot een Afrikaanse interventiemacht, met steun en eventuele financiering van de Europese landen.

Volgens Derycke volgt België niet slaafs de Franse politiek, maar stelde zijn land zich al langer terughoudend op en wordt dat voorbeeld nu gevolgd, ook door Groot-Brittannië. Ook minister Védrine zegt te streven naar een Europese Afrika-politiek.