Bedrijven kritisch over jonge academici

DEN HAAG, 4 SEPT. Als het aan het bedrijfsleven ligt, kiest een aankomend student voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Studenten daarentegen die een opleiding volgen aan de Open Universiteit of de Universiteit Utrecht, moeten het stellen met minder academische vorming, slechter commercieel inzicht en magere sociale vaardigheden.

Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversorganisatie VNO-NCW naar het imago van de universiteiten bij 60 ondernemingen die samen ruim 26.000 academici in dienst hebben. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het ledenblad Forum.

In de top-14 van universiteiten staat Rotterdam op de eerste plaats met het rapportcijfer 8, gevolgd door universiteiten in Delft (7,6), Groningen (7,5) en Enschede (7,4). Hekkensluiters zijn de Open Universiteit (5,5) en de universiteiten in Nijmegen en Utrecht (beide 6,5). Met name de hoge score van Groningen is opvallend: de andere 'brede' universiteiten die zich laten voorstaan op hun multidisciplinaire en academisch vormende karakter, zijn veel lager op de cijferlijst te vinden.

Algemeen directeuren en voorzitters van de Raden van Bestuur bogen zich over de stelling: 'Deze universiteit levert academici af met een goede algemene academische vorming'.

Bij de opening van het academisch jaar, afgelopen maandag, hekelden de universiteitsbestuurders zelf nog het gebrek aan academische vorming. Slechts twee van de tien ondervraagden onderschrijven dat.

Wel mist tweederde van de respondenten “andere essentialia”. Zij stellen dat het met de kennis van het vakgebied en met computervaardigheden “wel goed zit”, maar dat het afgestudeerden ontbreekt aan bedrijfsmatige inzichten en vaardigheden. Zo vindt 55 procent dat het alumni schort aan sociale vaardigheden, en 45 procent mist bij de afgestudeerden commercieel inzicht. Nog eens 28 procent meent dat de kennis van het Nederlands tekortschiet. Ook de vermaarde 'Leidsche bek' heeft volgens de ondervraagden veel van haar glans verloren: de beste praters komen niet meer uit Leiden maar uit Rotterdam.

Opvallend is verder dat de indruk per studierichting op een universiteit verschilt. Zo komen de beste taalwetenschappers naar het idee van de ondervraagden van de Universiteit van Amsterdam, de beste natuurwetenschappers van de praktisch georiënteerde opleiding op de Technische Universiteit in Delft, en de beste juristen uit Rotterdam.