Volop rekenwerk in Tweede Kamer over lot Gümüs

DEN HAAG, 3 SEPT. De toekomst van de Turkse gezin Gümüs hangt voor een deel af van onvoorspelbare factoren als de verbinding tussen Eritrea en Amsterdam. Dat was vanmiddag de stemming op het Binnenhof, waar vlak voor aanvang van een debat over de 'witte illegaal' Gümüs volop rekenkunde werd bedreven.

Verscheidene Kamerleden proberen op tijd in de Tweede Kamer terug te zijn voor een stemming over de kwestie-Gümüs, maar het is nog onzeker of ze het halen. De Kamer is zo verdeeld over de kwestie dat morgen naar verwachting hoofdelijk zal moeten worden gestemd. De afwezigheid van één lid kan daarbij doorslaggevend zijn.

Het Kamerlid Sipkes (Groen Links en een van de eerste pleitbezorgers van Gümus) heeft een werkbezoek aan Ethiopië afgebroken voor de stemming. Omdat het eerstvolgende vliegtuig uit de hoofdstad Addis Abeba pas morgenavond vertrekt, reisde zij vandaag al naar het buurland Eritrea. De Nederlandse ambassade heeft fractie van GroenLinks in Den Haag laten weten dat zij vanavond in Nederland kan zijn - als zij tenminste nog een plaats kan krijgen in het vliegtuig.

De andere leden van de Kamerdelegatie waarvan Sipkes deel uitmaakte, zetten hun bezoek voort. Het gaat om drie leden die vóór het verstrekken van een verblijfsvergunning aan Gümüs zijn, en evenzovele tegenstanders.

De Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken is voornemens een werkbezoek aan Limburg morgen voortijdig af te breken om op tijd terug te zijn voor de stemming. De commissie was van plan om de gemeenten Heerlen, Maastricht en Nijmegen te bezoeken om zich te oriënteren op grootstedelijke problemen. De commissie vertrekt alsnog na de stemming Het lid Dankers (CDA) zal wegens ziekte afwezig zijn. Als morgen de stemmen staken, zal op de eerstvolgende vergaderdag - dinsdag - opnieuw moeten worden gestemd. Als dan opnieuw evenveel parlementariërs vóór als tegen stemmen, is de motie die Gümüs in Nederland kan houden, verworpen.

De Kamer debatteert vandaag over een mogelijke versoepeling van de zogeheten 'witte-illegalenregeling', een overgangsregeling waardoor illegalen die zes jaar lang belasting en premies hebben betaald onder voorwaarden toch een verblijfsvergunning kunnen krijgen. De aanvraag van de Amsterdamse kleermaker Gümüs is in 1995 afgewezen omdat hij minder dan drie jaar 'wit' heeft gewerkt. Buurtbewoners hebben daarna zijn zaak aanhoudend bepleit.