Tv Plus Pluspakket op de kabel

Wie in Amsterdam een abonnement neemt op het 'Pluspakket' van de kabel wacht een verrassing: voortaan moet hij, behalve de bijna vijftien gulden van het Pluspakket, ook de iets meer dan vijftien gulden die het zogenoemde standaardpakket van de kabel kost, aan de commerciële kabelmaatschappij A2000 betalen.

Niet langer wordt dat sommetje min of meer ongemerkt via de energienota geïnd. Desgevraagd laat een medewerker van A2000 weten dat ik mij met deze nieuwe wijzen van inning der kabelgelden onder de voorhoede der Amsterdamse televisiekijkers bevindt: volgend jaar zullen alle Amsterdamse kabelabonnees, houder van een abonnement op het Pluspakket of niet, direct aan A2000 moeten betalen. Aan een populaire droom in Amsterdam en de rest van Nederland, dat hoogwaardige televisie iets is dat bijna gratis via een contactje in de huiskamer binnenkomt, zal dan een forse deuk worden toegebracht.

Plus- en standaardpakket opgeteld krijg je in Amsterdam nu zo'n veertig televisie- en nog eens tientallen radiokanalen aangeleverd voor iets meer dan dertig gulden per maand. Internationaal gezien is dat niet bijzonder veel, maar van des te meer belang wordt het natuurlijk of je ook krijgt wat je hebben wilt. In het algemeen valt daar moeilijk iets over te zeggen: CNE, CMT of Adult Channel (respectievelijk gewijd aan Chinese programma's, country & western-muziek en soft-porno) laten mij koud, maar vormen voor een andere kijker wellicht een aanwinst.

Wel is opvallend dat een aantal zenders in het Pluspakket van A2000 (zoals NBC Europe, Travel en CNE) voor houders van een satellietschotel gratis te bekijken zijn. Merkwaardig is dat bij TNT, een aardig Amerikaans filmkanaal waarop 24 uur per dag films uit het MGM-archief te zien zijn, de teletekstdienst ontbreekt, waardoor de Nederlandse ondertitels, die een belangrijk verkoopargument van TNT zijn, niet kunnen worden opgeroepen. Merkwaardiger is dat bij een overdag doorgegeven Amerikaans programma, Knowledge TV, het audioniveau zo laag ligt dat de zender in het geheel niet is te volgen.

Deze tekortkomingen verraden geen grote liefde en betrokkenheid voor het aangeboden product, maar het Pluspakket is zeker niet niks. Travel is een heel aardige zender, TNT evenzeer, en heel aantrekkelijk is ook de Franse zender voor 'serieuze' muziek Muzzik, die in tegenstelling tot de eveneens doorgegeven Britse evenknie Performance niet alleen concertregistraties aanbiedt, maar ook goede documentaires over muziek. Helaas vermeldt het gidsje van A2000 maandelijks dat de doorgifte van zowel Muzzik als Performance slechts een proef betreft, zodat je als kijker-abonnee absoluut niet weet of je blijvend op deze zenders kunt rekenen.

In hoeverre het Pluspakket van A2000 vijftien gulden per maand waard is, blijft een hoogstpersoonlijke aangelegenheid. Waarom bevat het Pluspakket eigenlijk geen radio? Bij de beoordeling van het totale Amsterdamse kabelaanbod (zowel het plus- als het door een gemeentelijke commissie samengestelde standaardpakket) valt wel op, dat een groot aantal hoogwaardige televisiestations, die elders in Nederland op de kabel zitten, in Amsterdam schitteren door afwezigheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor Eurosport, voor het documentaire kanaal Discovery of voor de nieuwszender BBC World.

Daarvoor zijn ongetwijfeld bureaucratische argumenten - dat Eurosport een kwartje abonnementsgeld per aansluiting vergt bijvoorbeeld. Maar daar heb ik als betalende kabelkijker nu toevallig niets mee te maken. Voor zover gebrek aan frequenties het probleem is, stel ik de opheffing van een der twee zogeheten 'open kanalen' voor, die in de huidige vorm toch voornamelijk worden vergeven aan sekten, kerkgenootschappen en New Age-aanhangers, waarvoor ik nog geen stuiver per maand over heb.

    • Raymond van den Boogaard