Privatisering Roccade in oktober rond

DEN HAAG, 3 SEPT. De privatisering van automatiseringsbedrijf Roccade wordt naar verwachting afgerond in oktober. Dit heeft minister Zalm (Financiën) vanmorgen gezegd in een overleg met de financiële specialisten in de Tweede Kamer.

Op dit moment zijn drie ondernemingen (Getronics, IBM en Debis) in de markt voor Roccade, waarvan de privatisering al deze zomer had moeten zijn afgerond. Ook de verkoop van andere staatsdeelnemingen zal nog enige tijd vergen. Voor de afvalverwerker VAM en kabelbedrijf Nozema is een wetsontwerp in voorbereiding. Bij Schiphol wordt gewacht op een nota over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart en bij de NOB is het wachten op het ministerie en de Kamer-commisie voor mediabeleid.

Een kamermeerderheid van VVD, PvdA en CDA drong er vanmorgen bij Zalm op aan bij de verkoop de werknemersparticpatie te bevorderen. De ondernemingsraad van Roccade (4000 werknemers) eiste onlangs dat Zalm geld reserveert voor werknemersparticipatie. Zalm wil niet verder gaan dan wat deze zomer al in een brief in de Kamer heeft geschreven, namelijk dat de werknemersparticipatie “een van de punten” bij de verkoop is. “Maar ik snij niet een stuk van de onderneming voor de werknemers”, zei hij vanmorgen. Het kabinet is van plan - zo lekte onlangs uit - om door verruiming van de fiscale faciliteiten de werknemersparticipatie te bevorderen.

De Kamer is het eens met Zalms 'Chinese Muur-benadering', dat overheidscommissarissen bij ondernemingen niet ook ambtenaar mogen zijn op het terrein waarop de onderneming actief is. Topambtenaar Lintjer, verantwoordelijkvoor de staatsdeelnemingen, kwam onlangs in opspraak doordat hij oók commissaris was bij het toen nog te privatiseren Alpinvest.