Onthechting

“Wie naar totale onthechting streeft, zal in ieder geval afstand moeten doen van zijn aardse bezittingen”, schrijft Frits Abrahams (NRC Handelsblad, 20 augustus).

Een wijdverbreid misverstand. Totale onthechting heeft niets te maken met welstand, het is een innerlijke houding: genieten van wat we hebben, van alles wat er op ons pad komt, maar het loslaten als het verdwijnt, als het ons weer ontnomen wordt. Naarmate we meer onthecht zijn, zowel wat het materiële als het immateriële betreft, worden we paradoxalerwijze gelukkiger en liefdevoller.