NS: meer intercity's; Vanaf 1998 meer treinen in Randstad

ROTTERDAM, 3 SEPT. De Nederlandse Spoorwegen gaan vanaf volgend jaar mei meer intercity's en sneltreinen inzetten tussen de belangrijkste stations in de Randstad.

Verder krijgen Eindhoven, Amersfoort en Arnhem in de nieuwe dienstregeling meer snellere verbindingen. De enige concurrent van de Nederlandse Spoorwegen, Lovers Rail, wil protest aantekenen tegen de nieuwe dienstregeling omdat het bedrijf ook gebruik wil maken van het randstedelijke spoornet.

De Spoorwegen zijn van oordeel dat zij door meer en snellere treinen in te zetten op de filegevoelige routes een goed alternatief bieden aan mensen die nu nog dagelijks met de auto reizen. Met de nieuwe dienstregeling verwacht de NS ongeveer vijftigduizend nieuwe klanten te kunnen trekken.

Het inzetten van meer treinen op de drukke lijnen in de Randstad is volgens de NS mogelijk doordat op een aantal trajecten de capaciteit is vergroot sinds de aanleg van meer sporen. Op trajecten waar de capaciteit van het spoornet niet voldoende is, wordt het aantal sneltreinen uitgebreid ten koste van het aantal stoptreinen in de daluren. Dat geldt voor zeven trajecten en voor stations waarvan buiten de spitsuren weinig gebruik wordt gemaakt, zoals Den Haag-Rotterdam, Dordrecht-Breda, Den Bosch-Eindhoven, Utrecht-Arnhem).

Tussen zeventien grote stations in het westen en midden van het land zullen minimaal vier keer per uur snelle treinen gaan rijden. In de spits rijden vanaf mei volgend jaar tussen Amsterdam en Utrecht zes treinen per uur. Tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht gaan de hele dag zeven treinen per uur rijden.

De Spoorwegen streven naar snellere verbindingen, door kortere wachttijden en minder overstapmogelijkheden. Het spoorbedrijf wil meer service bieden, mede gelet op de komende concurrentie op het spoor. Zo kreeg Lovers Rail dit voorjaar toestemming voor de spoorlijnen Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Hilversum en Leiden-Den Haag. Het bedrijf, inmiddels onderdeel van de Franse vervoergigant CGEA, wil ook op de tussenliggende trajecten in de Randstad gaan rijden, als onderdeel van een nieuwe Randstad Expres.

De NS heeft steeds gezegd dat het spoornet in de Randstad vol zit. Op grond daarvan is Lovers Rail een vergunning voor de lijnen Den Haag-Rotterdam en Hilversum-Amsterdam eerder geweigerd. Lovers Rail gaat bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat protesteren tegen de nieuwe dienstregeling van de NS. Directeur P. Sul van Lovers stelt dat, nu er kennelijk meer capaciteit op het spoorwegnet is, zijn bedrijf daar ook van moet kunnen profiteren. Hij vindt dat de geweigerde vergunning alsnog verleend dient te worden en de nieuwe dienstregeling van de NS moet worden herzien.

Voor het verlenen van de vergunningen aan Lovers geldt de dienstregeling van het jaar ervoor, dus die de NS nu hanteert. De NS moet de nieuwe dienstregeling voorleggen aan Railned, de instantie die de ruimte op het spoor in Nederland verdeelt.