Blankert wil loonmatiging voortzetten

DEN HAAG, 3 SEPT. Looneisen van 3,5 à 4 procent van de vakbonden bij de komende CAO-onderhandelingen zijn te hoog. “Men realiseert zich onvoldoende dat één procent meer loon, twee procent stijging van de loonkosten betekent”, aldus voorzitter J. Blankert van de werkgeversvereniging VNO-NCW.

Het huidige beleid van matiging van de loonkosten, ondersteund door lastenverlichting, moet “onverkort worden voortgezet”. Bij een stijging van de loonkosten gaat “de banenmachine haperen”, voorspelde de werkgeversvoorzitter vanmorgen tijdens een persconferentie.

FNV-voorzitter L. de Waal zei eerder deze week dat een looneis van 1,5 procent boven de inflatie niet onredelijk is in de huidige economische situatie. Het Centraal Planbureau voorspelt voor volgend jaar een prijsstijging van ruim twee procent.

Blankert uitte zijn waarschuwingen tijdens de presentatie van de jaarlijkse conjunctuurenquête. Daaruit blijkt dat 58 procent van de ondernemingen dit jaar een omzetstijging verwacht en slechts 9 procent een daling. Ook voor volgend jaar wordt een voortzetting van de gunstige economische conjunctuur verwacht.

Toch vindt de VNO-NCW-voorzitter in de periode van hoogconjunctuur te veel optimisme niet op zijn plaats. De winsten van veel bedrijven mogen dan gestegen zijn, de marges blijven vaak laag. “De mooie winsten die gemeld worden, zijn hoofdzakelijk gebaseerd op groei van het volume dat wordt afgezet, en niet op betere marges. En als die volumes krimpen, dan kan het snel gedaan zijn met de mooie winsten”, aldus Blankert.

De werkgeversvoorzitter reageerde positief op het voorstel van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend van Financiën om de kapitaalbelasting - een heffing van één procent op het bijeenbrengen van kapitaal - in een volgende kabinetsperiode te schrappen.

VNO-NCW was altijd al fel gekant tegen de kapitaalbelasting, en noemt afschaffing ervan een goede maatregel. “Het is een fiscale rariteit, een strafheffing op ondernemen”, meent Blankert. Liever nog dan in een volgende kabinetsperiode ziet hij de kapitaaltax volgend jaar al verdwijnen. “De belastingverlichting voor burgers en bedrijven zou aangewend moeten worden om de fiscale structuur te verstevigen. Daarbij hoort ook het opruimen van rariteiten”, aldus Blankert.