Belgrado kiest voor het eerst openlijk partij tegen PlavEÉc

BELGRADO, 3 SEPT. In de machtsstrijd in de Servische Republiek in Bosnië heeft Belgrado zich voor het eerst openlijk en onomwonden uitgesproken tegen Biljana PlavEÉc, de president van de Servische Republiek. Daarmee negeert Belgrado oproepen van de internationale gemeenschap om PlavEÉc te steunen.

Zoran LiliEÉc, tot voor kort president van Joegoslavië en nu namens de regerende socialisten kandidaat bij de komende verkiezingen voor het presidentschap van Servië, viel gisteren fel uit naar PlavEÉc. Hij verweet haar zich “onverantwoordelijk” te gedragen en noemde haar steun voor de vredesmacht SFOR “onaanvaardbaar”. LiliEÉc hekelde ook SFOR om de steun die de vredesmacht PlavEÉc heeft verleend bij de zuivering van het politie-apparaat in Banja Luka van aanhangers van PlavEÉc' voorganger en tegenstander, Radovan KaradEÉc. Volgens LiliEÉc is het optreden van SFOR “onverantwoordelijk, onaanvaardbaar en een inmenging in de interne aangelegenheden van de Servische Republiek”.

Het is voor het eerst dat de autoriteiten in Belgrado openlijk uitkomen voor hun vijandigheid jegens PlavEÉc, die in de Servische Republiek wil meewerken aan de uitvoering van het vredesakkoord van Dayton. Tot dusverre werd die vijandigheid verborgen in halfslachtige verklaringen. LiliEÉc kan volgens waarnemers worden gezien als een spreekbuis van de Joegoslavische president Slobodan MiloviEÉc. Hij is vice-voorzitter van de regerende Servische Socialistische Partij, de partij van MiloviEÉc, en is als kandidaat van die partij de favoriet bij de komende Servische presidentsverkiezingen. Hij heeft als president van de Joegoslavische federatie de afgelopen jaren MiloviEÉc in al diens activiteiten gesteund.

Met de openlijke steun voor de KaradEÉc-vleugel negeert Belgrado de dringende oproepen van de internationale gemeenschap om PlavEÉc en daarmee het vredesproces in Bosnië te steunen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, riep de Joegoslavische autoriteiten vorige week nog op PlavEÉc “duidelijker, effectiever en globaler” te steunen. De Amerikaanse Bosnië-gezant, Robert Gelbard, waarschuwde Belgrado dat het “geïsoleerd” zal worden als het PlavEÉc niet steunt.

Niet bekend

De Europese Veiligheidsorganisatie OVSE heeft gisteren laten weten dat de gemeenteraadsverkiezingen van later deze maand in heel Bosnië - inclusief de Servische Republiek - gewoon doorgaan. De OVSE negeert daarmee de conclusie van de kiescommissie van de Bosnische Serviërs dat de verkiezingen “niet vrij en eerlijk” zullen zijn omdat de OVSE eenzijdig de regels heeft veranderd. De OVSE stuurt veel waarnemers naar de verkiezingen.

In Hrgar, bij BihaEÉc in het noordwesten van Bosnië, wordt gewerkt aan de opgraving van naar schatting driehonderd lichamen uit een massagraf. Het gaat om de lichamen van vermoorde Bosnische Kroaten en moslims. Het bergingswerk wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van afval en de karkassen van dieren temidden van de menselijke resten. Sinds maandag zijn vier lichamen geborgen. (Reuter, AP, AFP)