Appelscha

Toen Erik Nordholt geboren werd in het Drentse Appelscha, thans Appelsga (30 augustus), moeten de topografische intellectuelen van NRC Handelsblad toch al vermoed hebben dat hij zou eindigen als hoofdcommissaris in het Utrechtse Amsterdam.

    • Dr. R Tamsma