Tekort 6 miljoen bij Consumentenbond

ROTTERDAM, 2 SEPT. Het ledental van de Consumentenbond, dat tot 1994 met 2 tot 4 procent per jaar groeide, is al twee jaar lang blijven steken op 650.000. “Consumenten volgen steeds meer de mode, kwaliteit wordt kennelijk minder belangrijk”, geeft een woordvoerdster van de Consumentenbond als verklaring. “En mensen worden tegenwoordig minder snel lid van een vereniging. Dat zie je ook bij voetbalclubs.”

De stagnatie van de groei van het ledental, een dure verhuizing naar een nieuw pand, meer vraag om ledenservice en een forse reductie van de overheidssubsidie, hebben de Consumentenbond in grote financiële problemen gebracht. Er is in twee jaar een tekort ontstaan van 6 miljoen gulden. Het jaarlijkse budget van de bond (290 medewerkers) bedraagt ongeveer 60 miljoen gulden.

De bond had in de begroting gerekend op 400.000 gulden per jaar aan extra inkomsten van nieuwe leden (63 gulden lidmaatschap per jaar). Staatssecretaris A. van Dok van consumentenzaken kondigde bij het begin van de huidige kabinetsperiode tot verbazing van de Consumentenbond aan dat de jaarlijkse subsidie van 4,5 miljoen gulden zou verdwijnen. Daar komen subsidies voor projecten, dit jaar 1 miljoen, voor in de plaats.

De service voor leden kostte de bond vorig jaar 35 procent meer dan een jaar eerder. “We krijgen steeds meer telefoontjes, en de problemen die onze leden hebben worden ook ingewikkelder. Met name juridische bijstand is duur.”

De Consumentenbond heeft inmiddels 1,5 miljoen gulden bezuinigd op lopende uitgaven, onder meer door de productie van de gidsen bij een andere drukker onder te brengen. Bij de ledenservice blijft de eerste telefonische informatie gratis, maar hulp bij het schrijven brieven aan fabrikanten of procesbijstand gaat leden voortaan geld kosten. De ondernemingsraad is met de directie in gesprek over bezuinigingsmaatregelen. Vacatures worden al enige tijd niet meer automatisch vervuld. Mogelijk moeten er ook arbeidsplaatsen verdwijnen bij de bond.