Sterilisatie

In NRC Handelsblad 26 augustus wordt in het artikel 'Zweden wilde vrijwaren van de zelfkant' de van staatswege uitgevoerde sterilisatie van vrouwen gezien als uitvloeisel van het socialistische principe van maakbaarheid der samenleving, een bijgeloof dat veel leed en schade heeft veroorzaakt.

De politiek kan geen samenleving 'maken', wel verminken. Zo ook hier waar van staatswege een eugenetica-politiek werd beoefend waar men zich nu voor schaamt.

In de jaren zestig werd hier te lande de huwelijkswetgeving gewijzigd. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer diende een amendement op het wetsontwerp in: huwelijkskandidaten zouden voor de huwelijkssluiting een geneeskundig onderzoek moeten ondergaan. De rapportage zou aan de betrokkenen over en weer moeten worden medegedeeld. Een flauwe doch eerste aanzet tot staatseugenetiek. Het amendement werd in de Kamer verworpen. Wie zal dit nog betreuren?

    • Mr L. van Heijningen