Scharrelvlees

In het artikel 'Genieten van prachtig uitgestalde varkensribben' (22 augustus), verwijt Pieter ter Veer, D66-Tweede-Kamerlid en veehouder, Albert Heijn commercieel gedoe met scharrelvlees, waarbij hij opmerkt: “Ik proef geen verschil en u ook niet. Dat weet ik zeker.”

Niet bekend

Onafhankelijke keuringsinstanties, onder andere ISC (Internationale Scharrelvlees Controle), controleren of door de aangesloten bedrijven aan de strenge eisen t.a.v. het welzijn van dieren is voldaan. Pas dan krijgt het vlees een keurmerk (label) en wordt het bij scharrelslagers en supermarkten als Albert Heijn te koop aangeboden. Consumenten worden aldus in de gelegenheid gesteld om (overigens tegen forse meerbetaling) te kiezen voor diervriendelijk geproduceerd vlees. Het liefst zouden zij natuurlijk zien, dat door maatregelen uit Den Haag het lot van alle dieren in de veehouderij verbeterd zou worden, maar als de houding van Ter Veer op dit punt maatgevend is voor alle Haagse politici, kan dit nog lang duren.

Tenslotte zou ik Ter Veer de 'boodschap' willen meegeven tijdens een volgend reces eens een kijkje te nemen in de intensieve veehouderij. Wellicht dat de wantoestanden die hij daar aantreft hem inspireren om zich in te zetten voor het welzijn van deze dieren, hetgeen ik ook van hem als volksvertegenwoordiger en landbouwspecialist verwacht.

    • Caroline de Groot