Opleidingen voor leraren; Ritzen dreigt opleidingen met sluiting

ZOETERMEER, 2 SEPT. Minister Ritzen (Onderwijs) heeft zo'n veertig lerarenopleidingen aan acht hogescholen met 'sluiting' gedreigd. Het gaat vooral om deeltijdopleidingen voor eerstegraadsleraren op middelbare scholen.

Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs vanochtend bevestigd.

De betrokken opleidingen tellen samen in totaal 1.400 studenten op hogescholen gevestigd in Amsterdam, Arnhem/Nijmegen, Diemen, Utrecht, Leeuwarden, Rotterdam, Windesheim en Tilburg/Eindhoven/Sittard.

Ritzen heeft de hogescholen in juli geschreven dat de opleidingen de poorten moeten sluiten als ze hun onderwijs voor half oktober niet drastisch verbeteren. Hij zal daarover na 1 november een besluit nemen op basis van onderzoek van de Onderwijsinspectie. Het zou de eerste keer zijn dat een opleiding in het hoger onderwijs op last van de minister om kwaliteitsredenen gesloten zou worden. Sluiting houdt in dat de minister een onderwijsinstelling de rechten ontneemt om een opleiding aan te bieden.

De vereniging van hogescholen HBO-Raad reageert verontwaardigd op Ritzens aankondiging. De raad zou de zaak vanmiddag aankaarten in een overleg met de minister. Uit naam van de hogescholen zegt een woordvoerder de dreiging van Ritzen “voorbarig” te vinden. Bovendien zet hij “vraagtekens bij de zorgvuldigheid” van de procedure die de minister heeft gevolgd bij zijn besluit om de opleidingen te waarschuwen.

Al in februari 1993 schetste een zogeheten visitatiecommissie een somber beeld van de veertig eerstegraads lerarenopleidingen. De kritiek betrof een lange lijst tekortkomingen. De opleidingen bereidden studenten onvoldoende op de onderwijspraktijk voor. De onderwijsvormen sloten niet aan op de studenten. Door de kleinschaligheid beschikten de opleidingen over te weinig vernieuwingskracht. De opleidingen deden er te weinig aan om meer mensen te laten afstuderen binnen de voorgeschreven tijd. Het personeelsbeleid was onder de maat. Er werd niet samengewerkt met de universitaire lerarenopleidingen die ook eerstegraads leraren opleiden. En ten slotte schoot ook de zorg voor kwaliteitsbeleid tekort.

Na deze forse kritiek kondigden de opleidingen gepaste maatregelen aan. Maar vorig jaar werd in een tweede onderzoek, ditmaal van de Onderwijsinspectie, vastgesteld dat er onvoldoende verbeterd was. De inspectie wil dat de hogeschoolopleidingen voor eerstegraadsleraren gaan samenwerken met de universitaire opleidingen voor eerstegraadsleraren.

Vorige week werd bekend dat Ritzen opleidingen op hogescholen en universiteiten, die onder de maat presteren, sneller en eenvoudiger tot 'sluiting' wil dwingen. Dit staat in het Hoger Onderzoeks- en Onderwijs Plan (HOOP) dat op Prinsjesdag gepubliceerd wordt.