Ondernemingen hebben moeite met vacatures

DEN HAAG, 2 SEPT. Tweederde van de Nederlandse bedrijven heeft moeite met het vervullen van vacatures. Voor 80.000 banen blijkt het moeilijk de juiste mensen te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversorganisatie VNO/NCW. Volgens voorzitter H. Blankert is om- en bijscholing nodig om de vraag op het aanbod af te stemmen.

“Er zijn natuurlijk voldoende werklozen, maar er is een 'mismatch' tussen het aanbod en wat werkgevers vragen”, aldus Blankert vanochtend.

Steeds vaker blijken bedrijven werknemers uit het buitenland te halen. Zo is vrachtwagenproducent DAF uit Eindhoven enkele maanden geleden in België personeel aan het werven geweest. Het ging daarbij om laaggeschoolde arbeid. Om het voor werknemers aantrekkelijker te maken een baan te accepteren in de onderste regionen van de arbeidsmarkt stelde minister Melkert (Sociale Zaken) gisteren voor om laagbetaalden een fiscale arbeidstoeslag te geven die omlaag gaat naarmate ze meer verdienen. Op deze manier hoopt de PvdA-bewindsman de drempel voor uitkeringsgerechtigden weg te nemen voor het accepteren van een baan.

Melkert deed zijn voorstel bij de opening van het academisch jaar op de Universiteit Nijenrode. Hij liet doorschemeren dat hij van zijn voorstel voor de arbeidstoeslag een belangrijk onderwerp wil maken bij de komende formatie. De bewindsman reageerde op een voorstel van NYFER, het economisch onderzoeksbureau van Nijenrode. Het instituut stelt voor werknemers met een laagbetaalde functie een maandelijkse fiscale tegemoetkoming van 500 gulden te geven als ze kinderen hebben. Voor werknemers zonder kinderen zou het voordeel 200 gulden moeten bedragen.

Volgens Melkert hebben dergelijke vaste bedragen als nadeel dat een kleine inkomensstijging ervoor zorgt dat de gehele toeslag verdwijnt. Daardoor moet de werknemer bruto aanzienlijk meer gaan verdienen om er netto op vooruit te kunnen gaan. Met zijn voorstel tracht Melkert dit bezwaar te ondervangen door het fiscale voordeel geleidelijk te laten verdwijnen.

Waar Melkert zich richt op laagbetaalde arbeid, pleitte VVD-minister Zalm (Financiën) tijdens een bijeenkomst van zijn partij voor “een draai in het denken” om ouderen langer aan de slag te houden. Zalm liet weten dat het kabinet op Prinsjesdag met maatregelen komt om ouderen langer actief te houden op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij onder meer om het terugdringen van de VUT en het via pensioenregelingen stimuleren dat mensen langer door te werken.