Luchtsoorten

Het artikel van Tom van der Spek betreffende het Nederlandse weer (NRC Handelsblad 28 augustus) laat enige onlogische meteorologische kwalificaties onbesproken. De benaming van de luchtsoorten komt namelijk niet altijd overeen met onze aardrijkskundige gedachten daarover.

Zo komt polaire lucht niet van de pool, maar van de gematigde breedten. Lucht uit het gebied dat in de figuur vermeld staat als zijnde de subtropische zone, noemt men in de meteorologie tropische lucht.

Hier kunnen misverstanden ontstaan, want lucht in het gebied dat op de kaart staat aangegeven als tropische zone, heet in de weerkunde equatoriale lucht. Tropische lucht komt dus niet uit de tropen, en omdat equatoriale lucht Nederland niet kan bereiken, is die luchtsoort als enige overige in het artikel onbesproken gebleven.

Ik vraag me af wat er tegen een logische herbenaming van luchtsoorten is. Kandidaten op examens voor onder andere zee- en luchtvaart worden door de huidige situatie onnodig in verwarring gebracht.

    • P. de Bruijn