Leeuwarder wethouder stapt onverwacht op

LEEUWARDEN, 2 SEPT. VVD-wethouder I.A.M. van Ammers (41) van Leeuwarden heeft vanmorgen onverwachts haar functie neergelegd en trekt zich terug uit de politiek. In een korte persverklaring stelt ze dat ze zich niet langer kan en wil vinden in de cultuur van de Leeuwarder politiek. “Het rendement van de uitvoering van mijn beleidsvoornemens is voor mij te laag. Het kost mij in toenemende mate meer moeite mijn motivatie voor dit zware ambt overeind te houden.”

Van Ammers werd twee jaar geleden wethouder, nadat het voltallige college van wethouders was opgestapt. Een verzwegen tekort van 5,6 miljoen bij de bouw van het Leeuwarder stadskantoor lag hieraan ten grondslag.

Van Ammers voerde de oppositie aan en werd in het nieuwe college, dat bestaat uit PvdA, D66, PAL/Groen Links en VVD, de nieuwe wethouder van cultuur, sport, recreatie en toerisme. Ze was lijsttrekker bij de verkiezingen in 1994 en leidde de vijf personen tellende VVD-fractie. In een toelichting zegt ze dat de cultuur van de Leeuwarder politiek haar in brede zin tegenviel. “Ik heb een eigen lijn en wil dingen realiseren. Ik ben redelijk open en direct, maar dat werd me niet altijd in dank afgenomen. Soms werden mensen daar juist wantrouwend van. Wat me tegen de borst stuitte was de slechte naam die de politiek bij de burger heeft.”

Volgens Van Ammers, die als eerste VVD-wethouder sinds achttien jaar in een Leeuwarder college plaatsnam, was haar start niet eenvoudig. “Je komt tussentijds in een nieuw college en dat is niet ideaal. Als er al een VVD'er in het college had gezeten, waren dingen misschien soepeler gelopen.” Soms duurde het in haar ogen te lang, voordat zaken gerealiseerd werden. “Veel zaken gingen goed. Zo is het Masterplan voor de binnenstad met vaart goedgekeurd. Maar veel is ook in mijn ogen niet goed gelopen.” Welke dat zijn wil ze niet zeggen. Ze raakte naar eigen zeggen teleurgesteld. “Zaken liepen te langzaam en dan krijg je botsingen. Ik wilde niet te veel water bij de wijn doen als ik een beleidslijn had. Dat zegt iets over mijn ambities en inzet. Misschien waren die te groot. Misschien ben ik te ambitieus voor de politiek. Maar ik ben nu eenmaal niet tevreden met driekwart. Veel mensen blijven maar op het pluche zitten, maar zo ben ik niet.”

Volgens de afgetreden wethouder is het een “110 % eigen afweging” geweest op te stappen. “Voor een zwaar ambt als dit, moet je gemotiveerd zijn, anders is de partij en de samenleving er niet bij gediend.”

Niet bekend