Kroaat geeft 72 moorden in oorlog toe

ZAGREB, 2 SEPT. Een vroegere Kroatische politieman heeft in een vraaggesprek bekend in de oorlog tegen de Kroatische Serviërs in 1991 72 mensen te hebben vermoord. De man, Miro BajramoviEÉc, is gisteravond gearresteerd. Volgens hem werden de moorden gepleegd op bevel van hogerhand.

BajramoviEÉc (40) diende in de oorlog tussen de Kroaten enerzijds en de Kroatische Serviërs en het Joegoslavische Volksleger anderzijds als vice-commandant van een para-militaire politie-eenheid met de codenaam Herfstregen. Herfstregen was in de tweede helft van 1991 actief in de regio GospiEÉc en Pakrac, ten zuidwesten van Zagreb.

In het vraaggesprek met Feral Tribune - het meest gezaghebbende weekblad van Kroatië - zei BajramoviEÉc dat de mannen van Herfstregen vierhonderd mensen hebben vermoord. Hij had zelf 72 mensen vermoord, onder wie negen vrouwen. De meesten waren burgers die werden vermoord om geen andere reden dan dat ze Serviërs waren, of Kroaten die zich tegen de verdrijving van Servische medeburgers verzetten. “Het was genoeg als je in GospiEÉc een Serviër was, dan was je dood”, aldus BajramoviEÉc. De meeste slachtoffers kregen een kogel door het hoofd, anderen werden gemarteld: sommigen werden levend verbrand, anderen kregen spijkers onder de vingernagels gedreven, waarna die onder stroom werden gezet, als gevolg waarvan de slachtoffers werden geëlektrocuteerd. Weer anderen werden gefolterd, waarna azijn en zout in de wonden werd gesmeerd. “We maakten geen onderscheid en we stelden geen vragen. Voor ons waren het tniks [Servische extremisten] en vijanden. Voor GospiEÉc luidde het bevel: etnisch zuiveren. Er was een bevel van de autoriteiten om het percentage Serviërs in GospiEÉc te verlagen”, aldus BajramoviEÉc. Hij zei dat de commandant van Herfstregen, Tomislav Mercep, later door president Tudjman werd beloond met een bevordering tot politie-inspecteur. “[Mercep] wist van elke liquidatie. Hij zei ons herhaaldelijk: ruim die bastaards vannacht op.” Ook de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken van Kroatië, Ivan VekiEÉc, zou “alles” van de moorden hebben geweten. VekiEÉc ontkende nog onlangs in een vraaggesprek met Feral Tribune dat tijdens de oorlog van 1991 burgers zijn vermoord.

BajramoviEÉc werd begin 1992 door de Kroatische autoriteiten gearresteerd, maar al na drie maanden vrijgelaten. Er is nooit een aanklacht tegen hem ingediend, hoewel er in de Kroatische media veel is geschreven over de 'etnische zuivering' van GospiEÉc en omgeving.

Het is voor het eerst dat een Kroaat op eigen initiatief naar buiten treedt om oorlogsmisdaden te bekennen. Hij heeft volgens de hoofdredacteur van Feral Tribune elke pagina van het artikel geparafeerd voor het werd gepubliceerd. Volgens de hoofdredacteur toonde BajramoviEÉc zich verbitterd over het feit dat veel leden van Herfstregen rijk waren geworden en hij niet. “Ik voel me niet opgelucht nu ik u dit allemaal heb verteld. Ik weet dat ik Den Haag niet ontloop”, aldus BajramoviEÉc tegen Feral, doelend op het Haagse VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië. Het tribunaal heeft achttien Kroaten in staat van beschuldiging gesteld wegens oorlogsmisdaden; in alle gevallen gaat het daarbij om in Bosnië, en niet in Kroatië gepleegde misdaden.

De openbare aanklager in Zagreb vaardigde gisteren een arrestatiebevel tegen BajramoviEÉc uit. Hij werd 's avonds gearresteerd in de buurt van Sisak. (Reuter, AFP, AP)