Jaap van Meekren

In het memoriam voor de journalist Jaap van Meekren (NRC Handelsblad, 28 augustus) heb ik één opmerking gemist. Jaap van Meekren had namelijk zijn belangstelling voor de journalistiek en de nieuwsmedia niet van een vreemde.

Een van zijn tantes, een zuster van zijn vader, Hélène van Meekren, die hij goed heeft gekend, was een van de eerste vrouwelijke journalisten, en jarenlang verbonden aan het Algemeen Handelsblad. Samen met Anna Holdert had zij daar vele jaren een rubriek onder de naam Annelèn. Zij kwam helaas tijdens de bezetting om. De herinnering aan haar is ongetwijfeld mede een stimulans voor haar neef geweest bij zijn arbeid.

    • H. Boas