'Geen verbetering beleid ziekteverzuim'

AMSTERDAM, 2 SEPT. De privatisering van de Ziektewet heeft niet geleid tot een beter verzuimbeleid door werkgevers. Ook is het verzuim niet verder gedaald. Daar staat tegenover dat bedrijven bij sollicitaties nu wel strenger selecteren en dat men bij de controle van zieke werknemers vaak inbreuk maakt op de privacy van het personeel.

Dat concludeert de vakcentrale FNV naar aanleiding van een onderzoek onder ruim 350 ondernemingsraden naar het ziekteverzuim in hun bedrijf. De FNV pleit ervoor dat de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (Wulbz) op verschillende punten wordt aangepast. De wet, die begin vorig jaar is ingegaan, zal in oktober door de Tweede Kamer geëvalueerd worden. “De Wulbz heeft niet gebracht wat de Kamer ervan had gedacht”, aldus FNV-bestuurder Agnes Jongerius.

Werkgevers met ziek personeel kunnen sinds vorig jaar niet of nauwelijks meer terugvallen op de Ziektewet, maar zijn verplicht om deze werknemers maximaal een jaar loon door te betalen. Achterliggende idee van de politiek was dat de werkgevers daardoor financieel geprikkeld worden om beleid te ontwikkelen dat hun personeel zo gezond mogelijk houdt. Volgens de FNV komt daar in de praktijk weinig van terecht: slechts vijf procent van de 350 onderzochte bedrijven (met ten minste 35 werknemers) heeft een “compleet verzuimbeleid”.

FNV wil op ten minste twee punten aanpassing van de Wulbz. Om de 'selectie aan de poort' te verminderen, pleit de FNV voor een collectieve verzekering voor werknemers die meer kans maken om ziek te worden. Daarnaast wil de vakcentrale dat werkgevers de loondoorbetaling pas mogen staken als de werknemer ook in 'second opinion' gezond is verklaard. Daardoor versterkt de positie van de werknemer bij onenigheid met de werkgever, aldus Jongerius.