Frits Bosch

'Nederwijn' in NRC Handelsblad van 28 augustus heb ik met genoegen gelezen en het deed me deugd dat Slavante met name wordt genoemd. De man die, als eerste sinds de dagen van Napoleon, in 1967 de moed had in Nederland wijnstokken aan te planten en wel op Slavante op de Pietersberg en die de grondlegger is van de wijnbouw in Limburg, Frits Bosch, had verdiend genoemd te worden.

    • Ir. T. Komor