FNV-bond draait zelf voor staking op

AMSTERDAM, 2 SEPT. De nieuwe fusiebond FNV Bondgenoten zal bij stakingen tweederde van de stakingsuitkering uit eigen kas betalen. De centrale weerstandskas bij de vakcentrale levert dan nog maar eenderde van de financiering. In het verleden was deze verhouding precies omgekeerd.

Dat de financiële verhoudingen bij stakingen zijn veranderd, werd gisteren bekend tijdens een persconferentie van FNV Bondgenoten, de nieuwe bond waar de Industriebond, de Vervoersbond, de Voedingsbond en de Dienstenbond in opgaan. Al langer werd er met name door de kleinere FNV-bonden geklaagd over het feit dat rijke bonden als de Industriebond en de Bouw- en Houtbond bij stakingen zoveel geld terugkrijgen uit de centrale weerstandskas. Die klachtengolf bereikte een hoogtepunt na de grote staking in de bouwsector in 1995.

Bij die staking betaalde de Bouw- en Houtbond in totaal voor 53 miljoen gulden aan stakingsuitkeringen, waarvan later 35 miljoen gulden gedeclareerd werd bij de centrale weerstandkas van de vakcentrale FNV. Als gevolg van de bouwstaking (en een eveneens langdurige staking in het streekvervoer begin 1995) moest de toenmalige penningmeester van de FNV, Jacob Draijer, een noodoproep doen aan alle aangesloten bonden om de stakingskas zo snel mogelijk bij te vullen.

Voor FNV Bondgenoten vormt een hogere stakingsbijdrage geen enkel probleem, zo bleek tijdens de persconferentie gisteren. Met name de Industriebond beschikt over een aanzienlijk eigen vermogen, dat geschat wordt op ten minste 400 miljoen gulden. Mede als gevolg van de gezonde financiële verhoudingen heeft FNV Bondgenoten besloten om de ledencontributie vast te stellen op maximaal 26 gulden; dat is lager dan de contributies die de vier verschillende bonden op dit moment in rekening brengen.

De Bouw- en Houtbond, die vorig jaar zeer teleurgesteld was over het feit dat hij niet mocht meedoen met de fusiebesprekingen tussen de vier collegabonden, zal nauw bij de nieuwe bond worden betrokken. In de zeven nieuwe regiokantoren die FNV Bondgenoten gaat neerzetten, zal ook de Bouw- en Houtbond huisvesting krijgen.